บรรจุภัณฑ์พลาสติกเกรด A รับประกันคุณภาพ

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก

มีหลายไซส์ให้เลือก

สินค้าผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

นำเข้าจากต่างประเทศ

ระบบขนส่งที่มีคุณภาพ

ส่งครบ ส่งถูก ส่งตรงเวลา

Sang Roong Group is eager to serve the ever changing economy and aim to meet our customers’ needs and satisfaction.

We are certified with ISO 9001:2008 the world standard quality system. Together with our products’ highest quality of United Nations standard U.N. ready to support transportation of chemical and dangerous goods. Our products are safe for food contacts, which are according to the requirement of Good manufacturing practice – GMP, Hazard analysis and critical control points – HACCP, British Retail Consortium – BRC and other food standard and protocol in the world.

QUALITY CHECKED

Our product is guaranteed through rigorous quality checks at every stage of production.

Best Seller

More than experience 50 years, we have a wide variety of products to customer needs most.

transport quality management system

Ensuring quick delivery cargo system fully delivered timely delivery.

Knowledge

profile img

เม็ดพลาสติกคือ ?

เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายที่มี บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก...

Read more
profile img

วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำหรับประเทศไทยเรา คำว่า “ บรรจุภัณฑ์ ” ดูจะเป็นคำใหม่ซึ่งคนไทยยังไม่คุ้นเคยนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ...

Read more
profile img

ความหมายของ บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้เห็นว่า บรรจุภัณฑ์...

Read more
profile img

ประเภทของ บรรจุภัณฑ์พลาสติก

การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการตลาด จะแตกต่างกันออกไป...

Read more

Why Choose Us?

Sang Roong Group is eager to serve the ever changing economy and aim to meet our customers’ needs and satisfaction.

  • We are Manufacturer of plastic containers bottles, pails, plastic drums
  • Our products are safe for food contacts, which are according to the requirement of Good manufacturing practice – GMP, Hazard analysis and critical control points – HACCP, British Retail Consortium – BRC
  • Our products’ highest quality of United Nations standard U.N. ready to support transportation of chemical and dangerous goods.
  • Sang Roong Group is eager to serve the ever changing economy and aim to meet our customers’ needs and satisfaction.

Product & Services

Plastic Packaging

With updated-technology from throughout the world, we are specializes in the field of plastic blow molding, injection molding, injection-blow molding products. In the globalization and digital world, logistics and material handling are the main functions ...

Read more


Our Services

Package labeling is also important; it is one of the marketing communications and the point of sale display. Sang Roong Group provides many labeling techniques such as hot stamping, screen printing, shrink wrap labeling...

Read more


News and Events

profile img

กิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารและผู้ใหญ่ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ สาขากรุงเทพ และ สาขาชลบุรี ทั้งนี้เพื่อ...

Read more
profile img

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

“ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับการดำเนินการของกิจการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น” บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด..

Read more
profile img

กิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น โดย พระอาจารย์ สมภาร สมภาโร ผศ. น.ธ.เอก,พ.ม.,วศศ.,พธ.บ.,อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ใหญ่มากกว่า ๑๕ สำนัก...

Read more
profile img

คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS), Technical Datasheet...

Read more

SANG ROONG GROUP CO., LTD.

Sang Roong Group is eager to serve the ever changing economy and aim to meet our customers’ needs and satisfaction. We are certified with ISO 9001:2008 the world standard quality system. Together with our products’ highest quality of United Nations standard U.N. ready to support transportation of chemical and dangerous goods. Our products are safe for food contacts, which are according to the requirement of Good manufacturing practice – GMP, Hazard analysis and critical control points – HACCP, British Retail Consortium – BRC and other food standard and protocol in the world.