เลขที่ 440 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2892-0353-7,0-2892-0050-2 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) แฟ็กซ์. 0-2451-5744, 0-2451-5676

©Copyright2013, Sang Roong Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.